psu h

Videos น่าสนใจ


PSUxKUMTT webinar rubber "ยางพาราและวัสดุ"

 EP.9 RUBBER: Innovation Bazaar : "ยางพารา" กับความสามารถใหม่ในการลอกลายแบบ 3 มิติ

 EP.8 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "หมอนจัดท่าสำหรับนอนตะแคง"

 EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 

วิดีโออื่นๆ >>

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด...

 


database

ฐานข้อมูลสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา

บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ เช่น ข้อมูลประเภทของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยด้านยางพารา เป็นต้น