psu h

Videos น่าสนใจ


รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 รายการรวมช่อศรีตรัง

 กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 More...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

IMAGE ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)

       จังหวัดสงขลา โดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6...

 


database

ฐานข้อมูลสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา

บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ เช่น ข้อมูลประเภทของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยด้านยางพารา เป็นต้น