psu h

Videos น่าสนใจ


เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 71 : ยางพาราสำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 70 : ยางพาราเทอรฺโมพลาสติก...คุณค่าใหม่ของงานจักสาน

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 69 : กระบวนการสร้าง"วิจัยและพัฒนานวัตกรรม" (ยางพารา) ที่ไม่ควรพลาด

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 68 : เติมปัญญา เติมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพารา

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 67 : บ่มเพาะกล้ายาง........บ่มเพาะวิสาหกิจที่สงขลานครินทร์ PSU-BIC

 More...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด...

 


database

ฐานข้อมูลสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา

บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ เช่น ข้อมูลประเภทของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยด้านยางพารา เป็นต้น