psu h

Videos น่าสนใจ


เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 25 : การแยกน้ำตาลมูลค่าสูง (Quebrachitol จากน้ำยางพารา)

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 24 : แผ่นยางพาราเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 23 : มะเฟืองซักผ้า" การแปรรูปยางพาราจาก โรงงานเกษตรกร สู่การวางตลาด Modern Trade

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 22 : FSC การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน กับอุตสาหกรรมยางพารา

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 21 : อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเข็มตำมือในการส่งขวดยาจากยางพารา

 More...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

          โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ...

 


database

ฐานข้อมูลสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพารา

บริการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ เช่น ข้อมูลประเภทของสถานวิจัยผลิตภัณฑ์ฯ ผลิตภัณฑ์ยางพารา ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยด้านยางพารา เป็นต้น