psu h

Videos น่าสนใจ


PSUxKUMTT webinar rubber "ยางพาราและวัสดุ"

 EP.9 RUBBER: Innovation Bazaar : "ยางพารา" กับความสามารถใหม่ในการลอกลายแบบ 3 มิติ

 EP.8 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "หมอนจัดท่าสำหรับนอนตะแคง"

 EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 

วิดีโออื่นๆ >>

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพาราให้คำปรึกษาด้านการวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง 103
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราจัดกิจกรรม WEBINAR ในหัวข้อเรื่อง "Alternative Approaches to Prevent the Spread of Infectious Diseases” 127
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยด้านยางพารา 96
กิจกรรมค่ายนวัตกรยางพารารุ่นใหม่ (Natural Rubber – Young Innovator Camp (NR-YIC)) 1624
กิจกรรมการบรรยาย "ระบบตลาดยางพาราและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา" 1280
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราร่วมจัดนิทรรศการในพิธีเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 1160
กิจกรรมปิดโครงการการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง ประจำปีงบประมาณ 2559 2298
การนำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยแสดงแก่พณฯท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี 2079
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องทดสอบการพักความเค้น” 2285
การอบรมเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมยางสำหรับวิสาหกิจชุมชน 1219