psu h

Videos น่าสนใจ


สภากาแฟ COFFEE TALK : ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 รายการรวมช่อศรีตรัง

 กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 More...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ


personal1     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-286940 ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นี้เท่านั้น

     - ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร