psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ


personal1     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-286940 ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นี้เท่านั้น

     - ดาวน์โหลดใบสมัคร
     - ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร