psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา


personal1      สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ตำแหน่งนัก วิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 074-286940 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น