psu h

Videos น่าสนใจ


EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 More...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ชานชาลาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง (Natural Rubber Technology and Innovation Platform)


สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้ประกอบการและนักวิจัยที่สนใจเทคโนโลย และต้องการ matching รับและสร้างโจทย์วิจัย การขอใช้เทคโนโลยีเพื่อเชิงพาณิชย์ เข้าร่วมกิจกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ชานชาลาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง (Natural Rubber Technology and Innovation Platform)" ในวันที่ 7 และ 10 กรกฎาคม 2563 โดยกิจกรรมจะจัดผ่านระบบ Online แต่หากมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสาธิต Prototype ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เกินจำนวน 10 ท่าน สถาบันฯจะไปจัดกิจกรรม ณ  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลรับเบอร์พาทส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครจำนวนจำกัด!! สนใจ CLICK เลย

Download กำหนดการ 

nr logo

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 3

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 2

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 4

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 6

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 5

Natural Rubber Technology and Innovation Platform 1