psu h

Videos น่าสนใจ


PSUxKUMTT webinar rubber "ยางพาราและวัสดุ"

 EP.9 RUBBER: Innovation Bazaar : "ยางพารา" กับความสามารถใหม่ในการลอกลายแบบ 3 มิติ

 EP.8 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "หมอนจัดท่าสำหรับนอนตะแคง"

 EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 

วิดีโออื่นๆ >>

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านยางพารา ประจำปีงบประมาณ 2559


fund icon**ทุนวิจัยต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมยางพารา**
 
 
**ทุนวิจัยเพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ขั้นสูงด้านยางพารา**
 
 
**ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมยางพาราสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี**
 
 
 
**ทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยด้านยางพารา**
 
 
 
"สำหรับทุนวิจัยประจำปี 2559 (นอกรอบ) หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 "