psu h

Videos น่าสนใจ


 PSUxKUMTT Webinar Rubber "ยางพาราและวัสดุ"

 


 

 EP.9 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "ยางพารา" กับความสามารถใหม่ในการลอกลายแบบ 3 มิติ"

 


 

 EP.8 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "หมอนจัดท่าสำหรับนอนตะแคง"

 


 

 EP.7 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรม "การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีวภาพด้วยสาหร่ายและไรแดง"

 


 

 EP.6 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมหนังเทียมจากยางพารา

 


 

 EP.5 RUBBER: Innovation Bazaar : สารเคลือบนาโนป้องกันการเกาะติดของน้ำ(ยาง)

 


 

 EP.4 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกาวว่องไวต่อการกดชนิดปราศจากตัวทำละลาย

 


 

 EP.3 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมวัสดุซับแรงกระแทกยิ่งยวด

 


 

 EP.2 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมใหม่ที่ทั้งช่วยลดขยะและส่งเสริมการใช้งานในคุณค่าใหม่ ๆ ของสินค้าแฟชั่น

 


 

 EP.1 RUBBER: Innovation Bazaar : นวัตกรรมกรวยยางพาราที่ช่วยในอุตสาหกรรมเหมือง

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 71 : ยางพาราสำหรับงานวิศวกรรมเหมืองแร่

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 70 : ยางพาราเทอรฺโมพลาสติก...คุณค่าใหม่ของงานจักสาน

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 69 : กระบวนการสร้าง"วิจัยและพัฒนานวัตกรรม" (ยางพารา) ที่ไม่ควรพลาด

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 68 : เติมปัญญา เติมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 67 : บ่มเพาะกล้ายาง........บ่มเพาะวิสาหกิจที่สงขลานครินทร์ PSU-BIC

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 66 : วิจัยไม้ยางพารา......ที่สงขลานครินทร์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 65 : หลักสูตร​ปริญญาตรี​ด้านอุตสาหกรรม​ยางพารา​ มหาวิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 64 : สมรรถนะอาจารย์ระดับ Professional Teacher กับงานวิจัยการใช้งานยางธรรมชาติ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 63 : การขยายขอบเขตการใช้ยางธรรมชาติเป็น O-ring สำหรับ fuel cell

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 62 : โรคอุบัติใหม่กับยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 61 : ผลิตภัณฑ์ยางหุ้มรองเท้ากันเชื้อโรค

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 60.2 : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่พร้อมจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ (2)

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 60.1 : ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่พร้อมจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 59 : ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ...กับการใช้ประโยชน์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 58 : ยางช่วยอะไรกับวิกฤตโควิด 19 ได้บ้าง

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 57 : บริบทวิจัยและมุมมองการเป็นผู้นำวิจัยด้านยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 56 : มอ.กับการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาบึงกาฬ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 55 : การจัดการสหกรณ์ยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 54 : การผลิตยางก้นถ้วยที่เป็นที่ยอมรับของตลาด

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 53 : FSC โอกาสหรือปัจจัยคุกคามยางพาราไทย

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 52 : ปัจจุบัน และอนาคต ยางพาราไทย

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 51 : ยางพารากับ IOT(Internet of Things)

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 50.2 : การทำงานของการเปลี่ยนแรงกระแทกเป็นกระแสไฟฟ้า

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 50.1 : ยางพารา กับการใช้งานในอนาคตกับมิติของ Piezo rubber

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 49 : ความสำคัญของการจัดการอุตสาหกรรมกับประสบการณ์ในการจัดการอุตสาหกรรมยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 48 : พลังงานหมุนเวียนกับอุตสาหกรรมยาง

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 47 : พาชมห้องปฏิบัติการด้านยางพารา ของ ม.พระจอมเกล้าธนบุริ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 46 : เทคโนโลยียางรีเครม

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 45.2 : สาธิตการใช้งานหนูจำลองยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 45.1 : หนูจำลองจากยางพาราสำหรับฝึกหัดทำปฏิบัติการ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 44 : เยี่ยมโรงงานแปรรูปหมอนที่นอนยางพารา สกย.บ้านหนองครก จำกัด

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 43.2 : พาชมกรรมวิธีการผสมยางพารากับยางมะตอย

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 43.1 : พาชม "ถนนยางพารา" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 42 : ถุงมือแพทย์ยางพาราปลอดเชื้อ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 41 : การแปรรูปยางพาราเพิ่มมูลค่า เกิดได้จริงที่ "สตูล"

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 40 : งาน มอ.วิชาการ วิทยาลัยยางพารานานาชาติ ไทย - จีน

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 39 : คุยงานวิจัยด้านยางพาราที่วิทยาเขตปัตตานี

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 38 : คุยงานวิจัยด้านยางพาราที่วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 37 : งานยางพาราในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธ่นี กับ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 36 : การพัฒนายางพาราบึงกาฬ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 35 : ยางพาราเชียงราย ปัจจุบัน และ อนาคต

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 34 : เยี่ยมคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 33 : เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 32 : อุปกรณ์รับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมผลิตจากยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 31 : แผ่นยางพาราต่างสัมผัสสนับสนุนอารยสถาปัตย์

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 30 : ประสิทธิภาพการใช้งานแผ่นยางปูพื้นยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 29 : การสร้างเครื่องมือทดสอบการกระดอน

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 28 : iTAP กับการสนันสนุนผู้ประกอบการยางพารา

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 27 : การแยกน้ำตาลมูลค่าสูง (Quebrachitol จากน้ำยางพารา)

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 26 : ยางพาราสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 25 : แผ่นยางปูพื้นสนามแบตมินตันไร้รอยต่อ

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 24 : แผ่นยางพาราเพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง

 


 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 23 : มะเฟืองซักผ้า" การแปรรูปยางพาราจาก โรงงานเกษตรกร สู่การวางตลาด Modern Trade

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 22 : FSC การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน กับอุตสาหกรรมยางพาราา

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 21 : อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุเข็มตำมือในการส่งขวดยาจากยางพารา

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 20 : ระแนงเทียมจากยางพาราสำหรับใช้เป็นคอกแพะ

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 19 : น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากเมล็ดยางพารา

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 18 : กาวยางติดโลหะ

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 17 : Platfrom การนำผลงานวิจัยด้านยางพาราสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 16 : Eco pseudo-ceramic tile และ Degradable Composite Planting Material

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 15 : การจัดการทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรมยางพารา

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 14 : งานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมยางล้อ บริษัท continental tire "From tree to tire"

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 13 : แผ่นแปะหูป้องกันแผลกดทับจากสายสวน

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 12 : ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา รับรองสินค้า ผ่าน มอก.

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 11 : การสร้างเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา มารตรฐานสากล

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 10 : สรุปผลการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มอ. ปี 2561

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 9 : การเริ่มต้นแปรรูปยาง ใน จังหวัดบึงกาฬ บ.ศรีแก้วรับเบอร์เทค จำกัด

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 8 : การผลิตยางเครฟ ณ บ.เอส ทรี จี อินเตอร์เทรด จำกัด

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 7 : หมอนยางพารา สู่ตลาดการค้า แดนมังกร กับ บ.เมืองเลยหมอนยางพารา จำกัด

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 6 : บุรีพารา หมอนยาพารา แห่ง จ.บุรีรัมย์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีพารา

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 5.1 : Parato หมอนยางพารา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ(ไทยแลนด์)

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 5 : Parato หมอนยางพารา โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟ ยู เนเชอะ(ไทยแลนด์)

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 4 : วัสดุกันกระแทกแรงสูง

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 2 : โฟมยางพาราล่อแมลงปราบศัตรูพืช

 

 เยี่ยมนวัตกร ตอนที่ 1 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับแนวทางการแก้ปัญหายางพาราของประเทศไทย

 

สภากาแฟ COFFEE TALK:ปัญหาการพัฒนานวัตกรรมยางพาราไทย

 


 

รายการเล่าเรื่องเมืองใต้

 


 

กระบวนการแปรรูปหมอนยางพารา

 


 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยางปูสระน้ำ

 


 

กระบวนการแปรรูปแผ่นยางปูพื้นจากยางพารา

 


 

ผลงานวิจัยยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


 

แนะนำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ม.อ.

 


 


แนะนำศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา ม.อ. eng.version

 


 

ที่มาจาก ช่อง Youtube: NR-IRI PSU